Hledáte koordinátora bezpečnosti na staveništi?

Náš koordinátor bezpečnosti je vám k dispozici

  • poskytování odborných služeb z oblasti koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  • vypracování Plánu BOZP.
  • pravidelný dohled na harmonogram prací se zřetelem na dodržování plánu BOZP
  • vypracování a zaslání oznámení o zahájení prací na příslušný OIP
  • provádí vzájemné informování zhotovitelů stavby o pracovních rizicích vznikajících na staveništi
  • informování investora o stavu BOZP na staveniště a o dodržování plánu BOZP

Naše služby

Zkušenosti našich odborníků

Philip Morris ČR a.s.

Shell Česká republika

Plzeňský Prazdroj, a. s.

Ministerstvo financí ČR

Siemens Česká republika

SPOLCHEMIE (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.)

Skanska a.s.

Iveco Czech Republic, as: IVECO BUS

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU

OMV Česko

EUROVIA CS

Rhenus Logistics, sro

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

DB Schenker Česká republika

Zentity a.s.

Čepro a.s.

Slovnaft SK

Orlen Unipetrol