Ochrana osobních údajů

Společnost Sybenam jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje subjekty poskytující osobní údaje na webové prezentaci www.sybenam.cz o správcování osobních údajů, zpracování osobních údajů a užívání cookies.

Společnost zpracovává osobní údaje o návštěvnících webových stránek www.sybenam.cz. Používáním webových stránek www.sybenam.cz udělujete souhlas Společnosti, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mail adresu
 • telefonní číslo
 • cookies
 • IP adresu
 • URL stránky webové prezentace

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě a automatizovaným způsobem. Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat na dobu neurčitou, do pominutí účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Poskytnuté údaje může Společnost zpřístupnit dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům platforem Facebook, Instagram, Google, Seznam, Mailchimp za účelem marketingu a optimalizace obsahu, nabízeného poskytovateli osobních údajů.

Společnost shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: nutné cookies, přizpůsobené cookies, marketingové cookies, statistické cookies.

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zákona o zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Společnost zpracovává,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • a právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

Co jsou cookies?

Cookies jsou datové soubory, díky kterým si naše webové stránky pamatují vaše údaje o návštěvě webové stránky a preference. Díky tomu můžeme naše stránky lépe přizpůsobit a následně z jejich prohlížení můžete mít větší uživatelský zážitek. Ze zákona ukládáme cookies nutné pro provoz této stránky.

Rozdělené cookies

 • Nutné: Soubory cookies, které jsou nezbytné pro funkčnost webových stránek.
 • Přizpůsobené: Obsahují uživatelské preference, jako např. nastavení uživatelského prostředí.
 • Marketingové: Cookies, které se používají pro zobrazení reklamy, která je relevantní pro uživatele na základě jeho zájmů. Tyto cookies lze také použít pro uložení a měření efektivity kampaní, se kterými se zákazník seznámil během návštěvy webových stránek.
 • Statické: Anonymní sběr dat o uživateli webové stránky za účelem analýzy používání webových stránek uživateli.

Měřící kódy poskytovatelů reklamního prostoru

Na našich webových stránkách používáme měřící kódy poskytované třetími stranami – zejména poskytovateli reklamního prostoru na platformách Google, Facebook, Instagram, Seznam. Kódy jsou využívány pro analýzu efektivity reklam a následného přizpůsobení preferencím uživatele našich webových stránek.