SYBENAM podporuje a pomáhá s kulturou BOZP

Celá řada firem hledá způsob jak se posouvat v oblasti BOZP. Jednou z možností jak jít dál je „Kultura bezpečnosti“, která označuje soubor způsobů, jimiž se se na pracovišti řeší otázky bezpečnosti. Často odráží postoje, víru, vnímání a hodnoty, které zaměstnanci ve vztahu k bezpečnosti sdílejí. Kultura bezpečnosti je ve větších organizacích součástí jejich obecné kultury. Zajímavé je sledovat, jak tato obecná kultura organizace iniciuje nebo podporuje specifické způsoby interakce a vznik pravidel a hodnot, které zlepšují nebo naopak snižují bezpečnost. Znakem vyspělé kultury bezpečnosti je existence propracovaného systému řízení významných i drobnějších rizik. Jedním z projevů vyspělé kultury bezpečnosti může být i to, nakolik jsou rozvoj tohoto systému a investice do bezpečnosti práce součástí úvah managementu o celkovém rozvoji organizace …“

V případě, že se budete chtít dozvědět více… www.sybenam.cz #Safety Culture #Kultura BOZP #HSSE Leadership #HSSE Management #HSSE Leadership Competency